เตือนภัย โรคหัวใจ และโรคเกี่ยวกับสมอง โรคร้ายแรงที่ต้องระวัง

  • 0 Replies
  • 142 Views
เมื่อการใช้ชีวิตประจำวันในปัจจุบันเต็มไปด้วยความเคร่งเครียด รวมถึงพันธุกรรมที่ส่งตามกันมาตามสายเลือด ส่งผลให้โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ นั้นได้แฝงเข้าใกล้เรามากขึ้น หลาย ๆ คนได้ใส่ใจหันมาทำ ประกัน โรค ร้าย กันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคหัวใจ และ โรคเกี่ยวกับสมอง ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงที่ต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงมาก ซึ่งการทำ ประกัน โรค ร้ายแรง เอาไว้ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณได้ เพื่อไม่ให้คุณต้องนำเงินเก็บทั้งหมดมาใช้ รวมถึงไม่ต้องเป็นหนี้ค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย
โรคหัวใจ
“ โรคหัวใจ ” เป็นโรคที่เกิดจากชนิดของโรคหัวใจนั้น ๆ เช่น เยื่อยุหัวใจอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อที่มีผลต่อเยื่อบุด้านในของหัวใจและลิ้นหัวใจ เป็นต้น  ซึ่งเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับต้น ๆ แต่สามารถรักษาได้หากตรวจพบตั้งแต่เนิ่น ๆ
อาการเตือนโรคหัวใจ
-   ขาบวม เกิดจากน้ำคั่งในร่างกาย
-   เป็นลม หมดสติ โดยไม่ทราบสาเหตุ
-   มีอาการใจสั่น
-   มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก
โรคเกี่ยวกับสมอง
สมองและระบบประสาทเป็นส่วนที่ทำหน้าที่สั่งการการทำงานของร่างกาย เนื่องจากเป็นอวัยวะส่วนที่มีความซับซ้อนมาก ซึ่งหากเกิดความผิดปกติจะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดว่าเป็น โรคเกี่ยวกับสมอง ชนิดใด เช่น โรคปลอกประสาทอักเสบ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น เพื่อที่จะได้ทำการรักษาให้ถูกกับโรค เพราะหากผิดพลาดขึ้นมา อาจส่งผลต่อชีวิตได้
อาการเตือนโรคเกี่ยวกับสมอง
-   ปวดศีรษะบ่อย ๆ ทรงตัวไม่ได้
-   แขนขาอ่อนแรง
-   หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว ครึ่งซีก
-   ตาพร่ามัว เห็นเป็นภาพซ้อน
ทั้งอาการเตือนโรคหัวใจ และโรคเกี่ยวกับสมอง ในข้างต้น เป็นเพียงอาการที่พบเจอในเบื้องต้นเท่านั้นหากคุณมีอาการเหล่านี้ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย และทำการรักษาในลำดับต่อไป
แนะนำแผนประกันภัยโรคหัวใจ และโรคเกี่ยวกับสมอง
-   “ ประกัน โรค ร้ายแรง Big 3 ” จาก SCB เป็นแผนประกันสุขภาพเดี่ยวที่คุ้มครองทั้ง 3 กลุ่มโรคร้ายแรง ได้แก่ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคเกี่ยวกับสมอง โดยแผนประกันนี้มีจุดเด่นตรงที่จ่ายผลประโยชน์เป็นก้อน ทำให้อุ่นใจว่าคุณจะมีเงินก้อนสำรองไว้ใช้รักษาตัวอย่างแน่นอน อีกทั้งเบี้ยประกันยังคงที่ตลอดระยะเวลา 5 ปีอีกด้วย
-   “ ประกัน โรค หัวใจ Easy E-Heart ” จาก SCB จะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งมีจุดเด่นคือ เป็นแผนประกันที่จะคุ้มครองแม้จะเป็นในระยะเริ่มต้น เบี้ยประกันยังคงที่ตลอดระยะเวลา 5 ปี และยังจ่ายผลประโยชน์เป็นก้อนสูงสุดถึง 2 ล้านบาท
   การทำ ประกัน โรค ร้าย นั้นเป็นเพียงแค่หลักประกันความเสี่ยงเท่านั้น ซึ่งควรให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต เช่น หันมาออกกำลังกาย รับประทานอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ รักษาสุขภาพ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณปลอดภัย ห่างไกลโรคร้ายได้

ชมข้อมูลเพิ่ม
https://online.scbprotect.co.th/fwd-big3?paymentFrequency=YEARLY