ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความรุนแรงของมะเร็งลำไส้ใหญ่

  • 0 Replies
  • 31 Views

                 มะเร็งลำไส้ใหญ่ ถือเป็นภัยเงียบที่ไม่แสดงอาการ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยทำงาน โดยอาการเตือนที่มักปรากฏให้เห็นของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เช่น อุจจาระมีเลือดปน น้ำหนักลด ลำไส้อักเสบเรื้อรัง เป็นต้น ซึ่งความรุนแรงของมะเร็งลำไส้ใหญ่ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัยดังนี้

                 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความรุนแรงของมะเร็งลำไส้ใหญ่

1.ระยะของโรค ระยะยิ่งสูงความรุนแรงของโรคก็มากขึ้น
2.สภาพร่างกาย และโรคร่วมอื่น ๆ อันมีผลต่อสุขภาพของผู้ป่วย เช่น โรคเบาหวาน โรคไตเป็นต้น ดังนั้นผู้ป่วยควรรักษาสภาพให้แข็งแรงและควบคุมโรคอื่น ๆ ให้ได้
3.อายุ ผู้ป่วยอายุน้อย มักมาพบแพทย์เมื่อโรคลุกลามมากกว่าเพราะไม่ค่อยได้นึกถึงโรคมะเร็ง ส่วนผู้ป่วยสูงอายุมักมีสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการรักษา
4.ขนาดของก้อนมะเร็ง ยิ่งมีขนาดโตมากความรุนแรงของโรคจะมากกว่าในผู้ป่วยซึ่งขนาดก้อนมะเร็งเล็กกว่า
5.การที่มีมะเร็งลุกลามเข้าอวัยวะข้างเคียง ความรุนแรงของโรคก็จะมากกว่าการไม่มีการลุกลามของโรค

           ดังนั้นการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ จะช่วยให้ตรวจพบโรคได้ตั้งแต่ระยะก่อนเป็นมะเร็ง หรือมะเร็งระยะแรก ทำให้การรักษาโรคได้อย่างทันท่วงที การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ เป็นวิธีการตรวจที่ไวและจำเพาะที่สุด เป็นวิธีเดียวที่สามารถรักษาไปพร้อม ๆ กันได้

#มะเร็งลำไส้ใหญ่