ปลูกฝังวินัยเชิงบวกให้ลูกรัก เริ่มต้นจากที่บ้าน

  • 0 Replies
  • 73 Views
*

unyana

  • *****
  • 785
    • View Profile
เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ซึ่งมีลูกน้อยปฏิบัติเสมอคือการหาข้อมูลในการเลี้ยงดูลูก เพื่อให้เขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และวิธีปลูกฝังลูกรักที่หลายครอบครัวพูดถึงต้องยกให้กับ การสร้างวินัยเชิงบวก หรือการจัดการกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็กแทนการดุด่าหรือใช้อารมณ์ จนเด็กเกิดอาการต่อต้านและเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ โดยการปลูกฝังวินัยใช่ว่าจะเกิดขึ้นเฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น เพราะสามารถเริ่มต้นได้จากที่บ้าน ซึ่ง milo thailand มีวิธีเลี้ยงลูก (เพิ่มเติม: https://www.milo.co.th/blog/วิธีเลี้ยงลูกยุค-new-normal) ดี ๆ มาแนะนำกัน

สำหรับการสร้างวินัยเชิงบวกมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี วิธีง่าย ๆ ที่คุณพ่อคุณแม่ทำได้ คือ หากลูกรักทำสิ่งไม่ถูกต้องหรือมีเหตุให้คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องห้ามปรามเด็ก จากที่ต้องตะโกนเพื่อดุหรือตักเตือนให้เปลี่ยนเป็นการกระซิบ เนื่องจากการตะโกนจะทำให้เด็กใช้สัญชาตญาณป้องกันตนเอง และยังตัดขาดคำเตือนหรือคำว่ากล่าวนั้น ๆ ส่งผลให้เกิดการต่อต้าน แต่การใช้เสียงกระซิบเบา ๆ พร้อมน้ำเสียงนุ่มนวลจะช่วยให้ลูกรักตั้งใจฟังและเปิดรับมากยิ่งขึ้น

นอกจากวิธีการกระซิบแทนการตะโกนแล้ว เมื่อลูกรักทำประโยชน์ เช่น ช่วยเก็บจาน กรอกน้ำเข้าตู้เย็น หรือเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ แทนที่คุณพ่อคุณแม่จะชื่นชมลูกรักในใจให้เปลี่ยนเป็นการเอ่ยปากชื่นชม เพื่อให้ลูกเกิดความภาคภูมิใจและรู้ว่าสิ่งที่ตนทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง โดยผู้ใหญ่ควรเอ่ยปากชมอย่างจริงใจ ไม่ใช่เอ่ยชมแบบขอไปที และควรพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล เพื่อให้ลูกรักซึมซับคำชมและรู้สึกลึกซึ้งกับการกระทำที่ดีของตนเอง

วินัยเชิงบวกที่สามารถสร้างได้จากที่บ้านอย่างง่าย ๆ อีกหนึ่งวิธีคือการเพิ่มแรงจูงใจลูกรักแทนการบังคับให้ทำตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการ ซึ่งเป็นวิธีสำคัญมาก ๆ เนื่องจากบางครั้งคุณพ่อคุณแม่อาจบังคับลูกน้อยโดยไม่รู้ตัว เช่น หากลูกนำของเล่นออกมาเล่นแต่ไม่ยอมเก็บเข้าที่ แทนที่จะบังคับให้ลูกเก็บของเล่น ให้แนะนำหรือชักจูงลูกเก็บของเล่นแทน โดยอาจให้เหตุผลว่าการเก็บของเล่นเข้าที่ ครั้งหน้าจะทำให้หาของเล่นได้ง่ายขึ้นและของเล่นยังไม่หายอีกด้วย

จะเห็นว่าวินัยเชิงบวกสามารถทำได้ง่าย ๆ และเริ่มต้นปลูกฝังวินัยได้จากที่บ้าน ซึ่งคงต้องข้อสงสัยได้ว่าลูกก้าวร้าวอย่างไรดีสำหรับ Milo ได้ โดยหากคุณพ่อคุณแม่ฝึกลูกน้อยอย่างสม่ำเสมอ เชื่อว่าในอนาคตลูกรักจะมีพฤติกรรมดีขึ้น ไม่เป็นเด็กก้าวร้าว และมีพัฒนาการที่ดี ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือมือเก่าสามารถนำเทคนิคที่ ไมโล นำมาฝากนี้ไปปฏิบัติได้ เพื่อให้ในอนาคตลูกรักจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีและมีความสุขที่มาข้อมูล
https://www.thaihealth.or.th/Content/34289-10%20เทคนิคของการสร้างวินัยเชิงบวก.html