ชีวิตปลอดภัย เลือกซื้อและใช้ปลั๊กพ่วงอย่างถูกวิธี

 • 33 Replies
 • 1692 Views
*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile


ปลั๊กไฟ ปลั๊กสามตา หรือปลั๊กพ่วง ถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์จำเป็นสำหรับครัวเรือน และสำนักงาน คอยช่วยอำนวยความสะดวก ต่อพ่วงเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเข้ากับแหล่งพลังงานได้ในทุกที่ที่ต้องการใช้งาน
แม้กระนั้น แม้จะใช้งานง่าย ใช้งานสะดวก แต่ทว่าการใช้อย่างไม่ถูกต้อง ไม่ถูกวิธี หรือเลือกใช้ปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้คุณภาพ อาจทำให้ตัวคุณเอง และสมาชิกในครัวเรือนตกอยู่ในอันตราย เพื่อความปลอดภัยของทุก ๆ ท่าน บทความในวันนี้เรามีวิธีการเลือกซื้อ และใช้ปลั๊กไฟอย่างถูกต้องมาฝากกัน
การเลือกซื้อปลั๊กไฟ
แม้ปลั๊กไฟ หรือปลั๊กสามตาที่วางขายกันตามท้องตลาดจะมีอยู่หลากหลาย แต่ทราบหรือไม่ว่า ปลั๊กไฟปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐานตามมอก. ที่ควรเลือกใช้ นั้นมีลักษณะเป็นข้อสังเกตอยู่อย่างไรบ้าง?
✔️ บนบรรจุภัณฑ์มีข้อความ “มาตรฐานมอก.ปลั๊กพ่วง”: เป็นตัวยืนยันว่าปลั๊กไฟถูกผลิตนำเข้า ตามมาตรฐาน ประกอบไปด้วยอุปกรณ์และส่วนประกอบที่คอยดูแลเรื่องความปลอดภัย อย่างเช่น ฟิวส์ช่วยตัดกระแสไฟฟ้า สวิตช์เปิด-ปิด และสามารถให้ท่านใช้งานได้อย่างวางใจว่าปราศจากอันตราย
✔️ เต้ารับไฟฟ้าแบบ 3 รู: ควรมีส่วนช่อง shutter ที่ทำหน้าที่ป้องกัน โดยท่านสามารถสังเกตได้จากการทดลองใช้ว่า หากเสียบปลั๊กลงเพียงขาเดียวตัวปลั๊กจะยังไม่สามารถใช้งานได้ แต่จะใช้งานได้เมื่อเสียบขาปลั๊กลงพร้อม ๆ กันเท่านั้น นอกจากนี้ ส่วนเต้ารับไฟฟ้าควรมีสัญลักษณ์ระบุทางเดินกระแสไฟฟ้าไว้อย่างชัดเจน
✔️ สวิตช์ไฟเปิดปิด: อาจเลือกซื้อแบบมีสวิตช์หรือไม่ก็ได้ แต่หากมี ให้คุณลองสังเกตว่าสวิตช์ดังกล่าวมีมาตรฐานบังคับอ้างอิงได้ ตาม มอก.
✔️ มีส่วนประกอบป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน: ในกรณีที่เป็นปลั๊กแบบมี 3 ช่องขึ้นไป ตัวปลั๊กพ่วงที่เลือกใช้ ควรมีส่วนประกอบป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน เช่น circuit breaker ติดตั้งไว้ในตัว
ทั้งนี้ คุณควรเลือกซื้อปลั๊กไฟจากผู้จำหน่ายที่น่าเชื่อถือ อาทิเช่น ตามห้างสรรพสินค้า หรือร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ และเลือกซื้อเลือกหายี่ห้อปลั๊กพ่วงที่ดูน่าเชื่อถือ และเป็นที่นิยม เพราะว่าในปัจจุบันมีการผลิตปลั๊กสามตาลอกเลียนแบบมาวางขายเป็นจำนวนมาก ซึ่งยากต่อการแยกแยะเลือกซื้อสินค้าคุณภาพ
วิธีการใช้ปลั๊กไฟที่ปลอดภัย
✔️ ปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนเสียบปลั๊กทุกครั้ง
✔️ ขณะใช้งานตัวเต้ารับและปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องเสียบกันแน่นพอดี ไม่หลวม เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟได้
✔️ ไม่ใช้ปลั๊กไฟเกินขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้า ไม่ใช้ปลั๊กพ่วงหนึ่งชิ้นต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก โดยให้พิจารณาขีดจำกัดการใช้งานตามที่ระบุไว้ในคู่มือ หรือบนอุปกรณ์
✔️ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากปลั๊กไฟสายพ่วงทุกครั้งหลังใช้งานแล้วเสร็จเพื่อป้องกันอันตราย
✔️ หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ ความชำรุดบกพร่อง และเปลี่ยนปลั๊กไฟที่มีสภาพเก่า หรือที่มีอายุการใช้งานยาวนาน

เลือกซื้อสินค้าหมวด ปลั๊กสามตา ได้ที่
Website : https://www.homepro.co.th/c/ELT0901

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
เลือกซื้อ ปลั๊กสามตา ได้ที่
Website : https://www.homepro.co.th/c/ELT0901

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
เลือกซื้อ ปลั๊กสามตา ได้ที่
Website : https://www.homepro.co.th/c/ELT0901

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
เลือกซื้อ ปลั๊กสามตา ได้ที่
Website : https://www.homepro.co.th/c/ELT0901

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
เลือกซื้อ ปลั๊กสามตา ได้ที่
Website : https://www.homepro.co.th/c/ELT0901

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
เลือกซื้อ ปลั๊กสามตา ได้ที่
Website : https://www.homepro.co.th/c/ELT0901

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
เลือกซื้อ ปลั๊กสามตา ได้ที่
Website : https://www.homepro.co.th/c/ELT0901

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
เลือกซื้อ ปลั๊กสามตา ได้ที่
Website : https://www.homepro.co.th/c/ELT0901

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
เลือกซื้อ ปลั๊กสามตา ได้ที่
Website : https://www.homepro.co.th/c/ELT0901

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
เลือกซื้อ ปลั๊กสามตา ได้ที่
Website : https://www.homepro.co.th/c/ELT0901

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
เลือกซื้อ ปลั๊กสามตา ได้ที่
Website : https://www.homepro.co.th/c/ELT0901

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
เลือกซื้อ ปลั๊กสามตา ได้ที่
Website : https://www.homepro.co.th/c/ELT0901

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
เลือกซื้อ ปลั๊กสามตา ได้ที่
Website : https://www.homepro.co.th/c/ELT0901

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
เลือกซื้อ ปลั๊กสามตา ได้ที่
Website : https://www.homepro.co.th/c/ELT0901

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
เลือกซื้อ ปลั๊กสามตา ได้ที่
Website : https://www.homepro.co.th/c/ELT0901