แนะนำหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ เหมาะสมกับงานบนเรือสำราญที่สุด

 • 57 Replies
 • 1314 Views
*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
หากคุณ ๆกำลังเป็นอีกคนที่สนใจงานสนุกๆ ที่พร้อมจะพาคุณไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆบนเรือสำราญ แต่ยังขาดความมั่นใจ เนื่องด้วยไร้ประสบการณ์การทำงานด้านการโรงแรม หรือเคยสัมผัสงานบริการมาบ้าง แต่ต้องการเสริมความรู้และทักษะงาน เพื่อให้ สามารถตอบโจทย์และนำไปใช้ได้จริงบนเรือสำราญ Speedy Cruise Academy จึงขอนำเสนอหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ เหมาะสมกับงานบนเรือสำราญที่สุด ดังนี้
Food & Beverage Service for Cruise Ship
หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับงานบริการอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกออกแบบพิเศษเฉพาะที่สถาบัน Speedy Cruise Academy เท่านั้น สำหรับผู้ที่มีความฝันและต้องการจะทำงานเป็นพนักงานเรือสำราญ 6 เดือน
1. การเรียนภาคทฤษฎี ในหลักสูตรนี้ของ Speedy Cruise ใช้ระยะเวลา 2 เดือน เวลาเรียน 9.00-16.00 น. โดยเน้นด้านการเรียนรู้ 2 ส่วน
- ความรู้เฉพาะอาชีพ : ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนก่อนฝึกงานและ สัมภาษณ์งาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารตะวันตก และเครื่องดื่มนานาชนิด มารยาทบนโต๊ะอาหาร แบบตะวันตก การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องตามแบบตะวันตก ฯลฯ

- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ : หากนักเรียนรู้สึกไม่มั่นใจในทักษะด้านภาษาแต่ต้องการหางานบนเรือสำราญใน เวลาจำกัด เรามีหลักสูตรที่ออกแบบมา เฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกสื่อสารอย่าง เร่งด่วน โดยทีมคณาจารย์ของ Speedy Cruise จะเน้นเพิ่มทักษะให้นักเรียนสามารถออกเสียง และ พูดได้อย่างถูกต้องในระยะเวลาอันมีจำกัด เพื่อเตรียม ความพร้อมในการสัมภาษณ์งานได้อย่างพร้อม ทำงานที่สุด (เฉพาะส่วนภาษาอังกฤษ นักเรียนที่ไม่สะดวกมาเรียนที่ สถาบันสามารถเลือกเรียนแบบ ระบบออนไลน์ได้)

2. การเรียนภาคปฏิบัติ หรือที่หลายๆ คน เรียกกันว่าฝึกงานใช้ระยะเวลา 4 เดือน (เวลาและสถานที่แล้วแต่ ที่ฝึกงาน) โดยสถาบัน Speedy Cruise จะเน้นฝึกภายในโรงแรม 4-5 ดาว เพื่อให้ตรงกับคุณสมบัติของ การรับสมัครงานเรือสำราญ โดยนักเรียน สามารถเลือกได้ว่าภายหลังการฝึกงานนักเรียนจะไปสมัครงานบน เรือสำราญหรือทำงานต่อในโรงแรมที่ฝึกงาน ในกรณีมี ตำแหน่งว่าง หรือระหว่างรอสัมภาษณ์งานบนเรือสำราญ หากมีปัญหาหรือต้องการคำปรึกษา ทางโรงเรียนได้จัดให้มีอาจารย์ แนะแนวคอยดูแลและให้คำปรึกษาด้านอาชีพ แก่นักเรียนตลอดเวลา

**ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกงานอาจขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรมที่นักเรียนไปเข้ารับการฝึกโดยส่วนมากจะเป็นเงิน ช่วยเหลือเรื่องค่าเดินทาง ส่วนเรื่องอาหารสวัสดิการจะได้รับต่อเมื่อนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงที่กำหนดแล้ว แต่กะการทำงาน

เมื่อจบการอบรมหลักสูตร ทางสถาบัน Speedy Cruise Academy จะออกใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรอง ภายใต้การควบคุม ของกระทรวงศึกษา ให้แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมจนจบหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ขาดประสบการณ์งานโรงแรม เช่น นักเรียนนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการไปทำงานเรือสำราญหรือโรงแรม หรือผู้มีทักษะเกี่ยวกับงานด้านบริการ เคยผ่านงานมาแต่ด้านอื่นที่ไม่ใช่งานบน เรือสำราญ ฯลฯ

ค่าอบรมตลอดหลักสูตร 49,000.00 บาท

คุณสมบัติผู้เรียน
1. ชาย-หญิง อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 32 ปี
2. จบการศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. บุคลิกภาพดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใส มีจิตใจรักงานบริการ
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

สนใจศึกษาหลักสูตรข้างต้น สามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
Line ID : @speedycruise
Website : http://www.speedycruise.net
เบอร์โทรศัพท์ 0896764993ทำงานต่างประเทศ
*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
สนใจศึกษาหลักสูตรข้างต้น สามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ : @speedycruise
เว็บไซต์ : http://www.speedycruise.net
โทรศัพท์ : 0896764993

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
สนใจศึกษาหลักสูตรข้างต้น สามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ : @speedycruise
เว็บไซต์ : http://www.speedycruise.net
โทรศัพท์ : 0896764993

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
สนใจศึกษาหลักสูตรข้างต้น สามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ : @speedycruise
เว็บไซต์ : http://www.speedycruise.net
โทรศัพท์ : 0896764993

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
สนใจศึกษาหลักสูตรข้างต้น สามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ : @speedycruise
เว็บไซต์ : http://www.speedycruise.net
โทรศัพท์ : 0896764993

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
สนใจศึกษาหลักสูตรข้างต้น สามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ : @speedycruise
เว็บไซต์ : http://www.speedycruise.net
โทรศัพท์ : 0896764993

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
สนใจศึกษาหลักสูตรข้างต้น สามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ : @speedycruise
เว็บไซต์ : http://www.speedycruise.net
โทรศัพท์ : 0896764993

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
สนใจศึกษาหลักสูตรข้างต้น สามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ : @speedycruise
เว็บไซต์ : http://www.speedycruise.net
โทรศัพท์ : 0896764993

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
สนใจศึกษาหลักสูตรข้างต้น สามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ : @speedycruise
เว็บไซต์ : http://www.speedycruise.net
โทรศัพท์ : 0896764993

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
สนใจศึกษาหลักสูตรข้างต้น สามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ : @speedycruise
เว็บไซต์ : http://www.speedycruise.net
โทรศัพท์ : 0896764993

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
สนใจศึกษาหลักสูตรข้างต้น สามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ : @speedycruise
เว็บไซต์ : http://www.speedycruise.net
โทรศัพท์ : 0896764993

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
สนใจศึกษาหลักสูตรข้างต้น สามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ : @speedycruise
เว็บไซต์ : http://www.speedycruise.net
โทรศัพท์ : 0896764993

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
สนใจศึกษาหลักสูตรข้างต้น สามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ : @speedycruise
เว็บไซต์ : http://www.speedycruise.net
โทรศัพท์ : 0896764993

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
สนใจศึกษาหลักสูตรข้างต้น สามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ : @speedycruise
เว็บไซต์ : http://www.speedycruise.net
โทรศัพท์ : 0896764993

*

guupost

 • *****
 • 13560
  • View Profile
สนใจศึกษาหลักสูตรข้างต้น สามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ : @speedycruise
เว็บไซต์ : http://www.speedycruise.net
โทรศัพท์ : 0896764993