Author Topic: ข่าวสารวงการไก่ชน อัพเดตทุกวัน  (Read 19 times)


veerachai29

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2282
  • View Profile
  สำหรับคนที่เริ่มต้นเลี้ยงไก่ชน สิ่งที่สำคัญรองจากการมีสายพันธุ์ไก่ชนที่ดีนั้น

  

  สำหรับคนที่เริ่มต้นเลี้ยงไก่ชน สิ่งที่สำคัญรองจากการมีสายพันธุ์ไก่ชนที่ดีนั้นการมีโรงเรือนที่ดีด้วย

             ซึ่งโรงเรือนที่ดีก็จะทำให้เราสามารถคัดแยกสายพันธุ์ได้ดีชัดเจน มีความน่าเชื่อถือและบริหารจัดการได้ดี แต่สำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นเลี้ยงไก่ชน ไก่ชนมีจำนวนไม่มาก หรือการเริ่มต้นใหม่ในอาชีพเลี้ยงไก่ชนเพื่อเป็นอาชีพเสริม การสร้าง “โรงเรือน” ใหญ่โตคงไม่เหมาะ เพราะมันจะได้ไม่คุ้มเสีย เราจะเริ่มต้นจากน้อยไปมากดีกว่าครับ“โรงเรือน” คือระบบจัดการฟาร์มขนาดใหญ่ เหมาะกับไก่จำนวนมากๆ แต่ถ้าทำเล็กๆ ตามวัสดุที่เรามี ก็เรียกว่า “ทำเล้าไก่” หรือ “คอกไก่” จะเหมาะกว่า แต่วันนี้ไก่ชนออนไลน์
            จะขอพูดถึงการสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ชนเชิงพาณิชย์ หรือเลี้ยงไก่ชนขาย
  อันดับแรกสุดสำหรับผู้เลี้ยงไก่ชนคือต้องวางแผนให้ดี เพราะโรงเรือนสำหรับเพาะเลี้ยงไก่ชน หากจัดการระบบได้ดีมีมาตรฐาน ไก่อยู่สุขสบาย การเจริญเติบโตของไก่ก็จะดี อัตราการเจ็บป่วยก็จะลดลงตาม ซึ่งลักษณะโรงเรือน

  สำหรับการเลี้ยงไก่ชนโดยทั่วไปควรมีลักษณะดังนี้

  [list=1]
  • โรงเรือนไก่ชนสามารถป้องกันลม แดด และ ฝนได้ ปัญหาใหญ่ของโรงเรือนหลักๆ ก็คือ ความร้อน โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อน ความร้อนจากแสงแดดจะมีผลกระทบกับไก่ชนโดยตรง ฉะนั้นก่อนที่จะลงมือทำโรงเรือน ต้องคิดคำนึงถึงปัญหานี้ให้ดี สถานที่ตั้งของโรงเรือนควรจะมีร่มไม้ไว้บังแดดในช่วงบ่าย เช่น มีต้นไม้ทางด้านทิศตะวันตก หรือตะวันตกเฉียงใต้ของตัวโรงเรือนไก่ การตั้งโรงเรือนควรตั้งตามแนวทิศตะวันออกตก โดยให้หน้าโรงเรือนอยู่ทางทิศตะวันออก ท้ายโรงเรือนอยู่ทิศตะวันตก[/*]
  • โรงเรือนไก่ชนที่ดี ต้องสามารถป้องกันศัตรูของไก่ชนได้ เช่น แมว งู ตะกวด หนู นกฯ อื่นๆ โดย เฉพาะหมา โรงเรือนต้องมีความแข็งแรง มีรั้ว หรือตาข่ายกันแนวบริเวณของโรงเรือนที่ดี การเลือกใช้วัสดุต่างๆ มาใช้ทำโรงเรือนเราก็ควรจะศึกษาให้ดีด้วย เพราะราคา คุณภาพวัสดุต่างๆ ก็ต่างกันไป เราต้องศึกษาและเลือกให้เหมาะสมครับ[/*]
  • พื้นที่ตั้งโรงเรือนไก่ชน ต้องอยู่ในพื้นที่เหมาะสม น้ำไม่ท่วมขัง อยู่ห่างจากบ้านคนพอสมควร ต้องสามารถทำความสะอาด หรือรักษาความสะอาดได้ง่าย ไม่รกรุงรัง และป้องกันกลิ่นรบกวน[/*]
  • การสร้างโรงเรือนหลายหลัง ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 10 เมตร เพื่อรักษาระบบแวดล้อม สภาพอากาศของบริเวณโรงเรือนให้มีการถ่ายเทและระบายความชื่น[/*]
  • ต้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับไก่ชน เช่น ที่ให้น้ำ ให้อาหาร สุ่มไก่ ที่เก็บไข่ อุปกรณ์ต่างๆ หรือแม้แต่ยาต่างๆ ให้เป็นระบบที่ดี[/*]

  

  - สังคมไก่ชน- หัดเลี้ยงไก่ชน
  - มือใหม่ไก่ชน
  - ทำเนียบไก่ชน
  - สังเวียนไก่ชน
  - เรื่องราวอื่นๆเกี่ยวกับไก่ชนอีกมากมาย

  ติดตามได้ที่ 
    http://www.kaichonboxing.com  itopinter_111

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2212
   • View Profile
   สำหรับคนที่เริ่มต้นเลี้ยงไก่ชน สิ่งที่สำคัญรองจากการมีสายพันธุ์ไก่ชนที่ดีนั้น

   

   สำหรับคนที่เริ่มต้นเลี้ยงไก่ชน สิ่งที่สำคัญรองจากการมีสายพันธุ์ไก่ชนที่ดีนั้นการมีโรงเรือนที่ดีด้วย

              ซึ่งโรงเรือนที่ดีก็จะทำให้เราสามารถคัดแยกสายพันธุ์ได้ดีชัดเจน มีความน่าเชื่อถือและบริหารจัดการได้ดี แต่สำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นเลี้ยงไก่ชน ไก่ชนมีจำนวนไม่มาก หรือการเริ่มต้นใหม่ในอาชีพเลี้ยงไก่ชนเพื่อเป็นอาชีพเสริม การสร้าง “โรงเรือน” ใหญ่โตคงไม่เหมาะ เพราะมันจะได้ไม่คุ้มเสีย เราจะเริ่มต้นจากน้อยไปมากดีกว่าครับ“โรงเรือน” คือระบบจัดการฟาร์มขนาดใหญ่ เหมาะกับไก่จำนวนมากๆ แต่ถ้าทำเล็กๆ ตามวัสดุที่เรามี ก็เรียกว่า “ทำเล้าไก่” หรือ “คอกไก่” จะเหมาะกว่า แต่วันนี้ไก่ชนออนไลน์
             จะขอพูดถึงการสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ชนเชิงพาณิชย์ หรือเลี้ยงไก่ชนขาย
   อันดับแรกสุดสำหรับผู้เลี้ยงไก่ชนคือต้องวางแผนให้ดี เพราะโรงเรือนสำหรับเพาะเลี้ยงไก่ชน หากจัดการระบบได้ดีมีมาตรฐาน ไก่อยู่สุขสบาย การเจริญเติบโตของไก่ก็จะดี อัตราการเจ็บป่วยก็จะลดลงตาม ซึ่งลักษณะโรงเรือน

   สำหรับการเลี้ยงไก่ชนโดยทั่วไปควรมีลักษณะดังนี้

   [list=1]
   • โรงเรือนไก่ชนสามารถป้องกันลม แดด และ ฝนได้ ปัญหาใหญ่ของโรงเรือนหลักๆ ก็คือ ความร้อน โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อน ความร้อนจากแสงแดดจะมีผลกระทบกับไก่ชนโดยตรง ฉะนั้นก่อนที่จะลงมือทำโรงเรือน ต้องคิดคำนึงถึงปัญหานี้ให้ดี สถานที่ตั้งของโรงเรือนควรจะมีร่มไม้ไว้บังแดดในช่วงบ่าย เช่น มีต้นไม้ทางด้านทิศตะวันตก หรือตะวันตกเฉียงใต้ของตัวโรงเรือนไก่ การตั้งโรงเรือนควรตั้งตามแนวทิศตะวันออกตก โดยให้หน้าโรงเรือนอยู่ทางทิศตะวันออก ท้ายโรงเรือนอยู่ทิศตะวันตก[/*]
   • โรงเรือนไก่ชนที่ดี ต้องสามารถป้องกันศัตรูของไก่ชนได้ เช่น แมว งู ตะกวด หนู นกฯ อื่นๆ โดย เฉพาะหมา โรงเรือนต้องมีความแข็งแรง มีรั้ว หรือตาข่ายกันแนวบริเวณของโรงเรือนที่ดี การเลือกใช้วัสดุต่างๆ มาใช้ทำโรงเรือนเราก็ควรจะศึกษาให้ดีด้วย เพราะราคา คุณภาพวัสดุต่างๆ ก็ต่างกันไป เราต้องศึกษาและเลือกให้เหมาะสมครับ[/*]
   • พื้นที่ตั้งโรงเรือนไก่ชน ต้องอยู่ในพื้นที่เหมาะสม น้ำไม่ท่วมขัง อยู่ห่างจากบ้านคนพอสมควร ต้องสามารถทำความสะอาด หรือรักษาความสะอาดได้ง่าย ไม่รกรุงรัง และป้องกันกลิ่นรบกวน[/*]
   • การสร้างโรงเรือนหลายหลัง ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 10 เมตร เพื่อรักษาระบบแวดล้อม สภาพอากาศของบริเวณโรงเรือนให้มีการถ่ายเทและระบายความชื่น[/*]
   • ต้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับไก่ชน เช่น ที่ให้น้ำ ให้อาหาร สุ่มไก่ ที่เก็บไข่ อุปกรณ์ต่างๆ หรือแม้แต่ยาต่างๆ ให้เป็นระบบที่ดี[/*]

   

   - สังคมไก่ชน- หัดเลี้ยงไก่ชน
   - มือใหม่ไก่ชน
   - ทำเนียบไก่ชน
   - สังเวียนไก่ชน
   - เรื่องราวอื่นๆเกี่ยวกับไก่ชนอีกมากมาย

   ติดตามได้ที่ 
     http://www.kaichonboxing.com   xcepter2016

   • Hero Member
   • *****
   • Posts: 2316
    • View Profile
    สำหรับคนที่เริ่มต้นเลี้ยงไก่ชน สิ่งที่สำคัญรองจากการมีสายพันธุ์ไก่ชนที่ดีนั้น

    

    สำหรับคนที่เริ่มต้นเลี้ยงไก่ชน สิ่งที่สำคัญรองจากการมีสายพันธุ์ไก่ชนที่ดีนั้นการมีโรงเรือนที่ดีด้วย

               ซึ่งโรงเรือนที่ดีก็จะทำให้เราสามารถคัดแยกสายพันธุ์ได้ดีชัดเจน มีความน่าเชื่อถือและบริหารจัดการได้ดี แต่สำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นเลี้ยงไก่ชน ไก่ชนมีจำนวนไม่มาก หรือการเริ่มต้นใหม่ในอาชีพเลี้ยงไก่ชนเพื่อเป็นอาชีพเสริม การสร้าง “โรงเรือน” ใหญ่โตคงไม่เหมาะ เพราะมันจะได้ไม่คุ้มเสีย เราจะเริ่มต้นจากน้อยไปมากดีกว่าครับ“โรงเรือน” คือระบบจัดการฟาร์มขนาดใหญ่ เหมาะกับไก่จำนวนมากๆ แต่ถ้าทำเล็กๆ ตามวัสดุที่เรามี ก็เรียกว่า “ทำเล้าไก่” หรือ “คอกไก่” จะเหมาะกว่า แต่วันนี้ไก่ชนออนไลน์
              จะขอพูดถึงการสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ชนเชิงพาณิชย์ หรือเลี้ยงไก่ชนขาย
    อันดับแรกสุดสำหรับผู้เลี้ยงไก่ชนคือต้องวางแผนให้ดี เพราะโรงเรือนสำหรับเพาะเลี้ยงไก่ชน หากจัดการระบบได้ดีมีมาตรฐาน ไก่อยู่สุขสบาย การเจริญเติบโตของไก่ก็จะดี อัตราการเจ็บป่วยก็จะลดลงตาม ซึ่งลักษณะโรงเรือน

    สำหรับการเลี้ยงไก่ชนโดยทั่วไปควรมีลักษณะดังนี้

    [list=1]
    • โรงเรือนไก่ชนสามารถป้องกันลม แดด และ ฝนได้ ปัญหาใหญ่ของโรงเรือนหลักๆ ก็คือ ความร้อน โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อน ความร้อนจากแสงแดดจะมีผลกระทบกับไก่ชนโดยตรง ฉะนั้นก่อนที่จะลงมือทำโรงเรือน ต้องคิดคำนึงถึงปัญหานี้ให้ดี สถานที่ตั้งของโรงเรือนควรจะมีร่มไม้ไว้บังแดดในช่วงบ่าย เช่น มีต้นไม้ทางด้านทิศตะวันตก หรือตะวันตกเฉียงใต้ของตัวโรงเรือนไก่ การตั้งโรงเรือนควรตั้งตามแนวทิศตะวันออกตก โดยให้หน้าโรงเรือนอยู่ทางทิศตะวันออก ท้ายโรงเรือนอยู่ทิศตะวันตก[/*]
    • โรงเรือนไก่ชนที่ดี ต้องสามารถป้องกันศัตรูของไก่ชนได้ เช่น แมว งู ตะกวด หนู นกฯ อื่นๆ โดย เฉพาะหมา โรงเรือนต้องมีความแข็งแรง มีรั้ว หรือตาข่ายกันแนวบริเวณของโรงเรือนที่ดี การเลือกใช้วัสดุต่างๆ มาใช้ทำโรงเรือนเราก็ควรจะศึกษาให้ดีด้วย เพราะราคา คุณภาพวัสดุต่างๆ ก็ต่างกันไป เราต้องศึกษาและเลือกให้เหมาะสมครับ[/*]
    • พื้นที่ตั้งโรงเรือนไก่ชน ต้องอยู่ในพื้นที่เหมาะสม น้ำไม่ท่วมขัง อยู่ห่างจากบ้านคนพอสมควร ต้องสามารถทำความสะอาด หรือรักษาความสะอาดได้ง่าย ไม่รกรุงรัง และป้องกันกลิ่นรบกวน[/*]
    • การสร้างโรงเรือนหลายหลัง ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 10 เมตร เพื่อรักษาระบบแวดล้อม สภาพอากาศของบริเวณโรงเรือนให้มีการถ่ายเทและระบายความชื่น[/*]
    • ต้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับไก่ชน เช่น ที่ให้น้ำ ให้อาหาร สุ่มไก่ ที่เก็บไข่ อุปกรณ์ต่างๆ หรือแม้แต่ยาต่างๆ ให้เป็นระบบที่ดี[/*]

    

    - สังคมไก่ชน- หัดเลี้ยงไก่ชน
    - มือใหม่ไก่ชน
    - ทำเนียบไก่ชน
    - สังเวียนไก่ชน
    - เรื่องราวอื่นๆเกี่ยวกับไก่ชนอีกมากมาย

    ติดตามได้ที่ 
      http://www.kaichonboxing.com    veerachai29

    • Hero Member
    • *****
    • Posts: 2282
     • View Profile
     สำหรับคนที่เริ่มต้นเลี้ยงไก่ชน สิ่งที่สำคัญรองจากการมีสายพันธุ์ไก่ชนที่ดีนั้น

     

     สำหรับคนที่เริ่มต้นเลี้ยงไก่ชน สิ่งที่สำคัญรองจากการมีสายพันธุ์ไก่ชนที่ดีนั้นการมีโรงเรือนที่ดีด้วย

                ซึ่งโรงเรือนที่ดีก็จะทำให้เราสามารถคัดแยกสายพันธุ์ได้ดีชัดเจน มีความน่าเชื่อถือและบริหารจัดการได้ดี แต่สำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นเลี้ยงไก่ชน ไก่ชนมีจำนวนไม่มาก หรือการเริ่มต้นใหม่ในอาชีพเลี้ยงไก่ชนเพื่อเป็นอาชีพเสริม การสร้าง “โรงเรือน” ใหญ่โตคงไม่เหมาะ เพราะมันจะได้ไม่คุ้มเสีย เราจะเริ่มต้นจากน้อยไปมากดีกว่าครับ“โรงเรือน” คือระบบจัดการฟาร์มขนาดใหญ่ เหมาะกับไก่จำนวนมากๆ แต่ถ้าทำเล็กๆ ตามวัสดุที่เรามี ก็เรียกว่า “ทำเล้าไก่” หรือ “คอกไก่” จะเหมาะกว่า แต่วันนี้ไก่ชนออนไลน์
               จะขอพูดถึงการสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ชนเชิงพาณิชย์ หรือเลี้ยงไก่ชนขาย
     อันดับแรกสุดสำหรับผู้เลี้ยงไก่ชนคือต้องวางแผนให้ดี เพราะโรงเรือนสำหรับเพาะเลี้ยงไก่ชน หากจัดการระบบได้ดีมีมาตรฐาน ไก่อยู่สุขสบาย การเจริญเติบโตของไก่ก็จะดี อัตราการเจ็บป่วยก็จะลดลงตาม ซึ่งลักษณะโรงเรือน

     สำหรับการเลี้ยงไก่ชนโดยทั่วไปควรมีลักษณะดังนี้

     [list=1]
     • โรงเรือนไก่ชนสามารถป้องกันลม แดด และ ฝนได้ ปัญหาใหญ่ของโรงเรือนหลักๆ ก็คือ ความร้อน โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อน ความร้อนจากแสงแดดจะมีผลกระทบกับไก่ชนโดยตรง ฉะนั้นก่อนที่จะลงมือทำโรงเรือน ต้องคิดคำนึงถึงปัญหานี้ให้ดี สถานที่ตั้งของโรงเรือนควรจะมีร่มไม้ไว้บังแดดในช่วงบ่าย เช่น มีต้นไม้ทางด้านทิศตะวันตก หรือตะวันตกเฉียงใต้ของตัวโรงเรือนไก่ การตั้งโรงเรือนควรตั้งตามแนวทิศตะวันออกตก โดยให้หน้าโรงเรือนอยู่ทางทิศตะวันออก ท้ายโรงเรือนอยู่ทิศตะวันตก[/*]
     • โรงเรือนไก่ชนที่ดี ต้องสามารถป้องกันศัตรูของไก่ชนได้ เช่น แมว งู ตะกวด หนู นกฯ อื่นๆ โดย เฉพาะหมา โรงเรือนต้องมีความแข็งแรง มีรั้ว หรือตาข่ายกันแนวบริเวณของโรงเรือนที่ดี การเลือกใช้วัสดุต่างๆ มาใช้ทำโรงเรือนเราก็ควรจะศึกษาให้ดีด้วย เพราะราคา คุณภาพวัสดุต่างๆ ก็ต่างกันไป เราต้องศึกษาและเลือกให้เหมาะสมครับ[/*]
     • พื้นที่ตั้งโรงเรือนไก่ชน ต้องอยู่ในพื้นที่เหมาะสม น้ำไม่ท่วมขัง อยู่ห่างจากบ้านคนพอสมควร ต้องสามารถทำความสะอาด หรือรักษาความสะอาดได้ง่าย ไม่รกรุงรัง และป้องกันกลิ่นรบกวน[/*]
     • การสร้างโรงเรือนหลายหลัง ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 10 เมตร เพื่อรักษาระบบแวดล้อม สภาพอากาศของบริเวณโรงเรือนให้มีการถ่ายเทและระบายความชื่น[/*]
     • ต้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับไก่ชน เช่น ที่ให้น้ำ ให้อาหาร สุ่มไก่ ที่เก็บไข่ อุปกรณ์ต่างๆ หรือแม้แต่ยาต่างๆ ให้เป็นระบบที่ดี[/*]

     

     - สังคมไก่ชน- หัดเลี้ยงไก่ชน
     - มือใหม่ไก่ชน
     - ทำเนียบไก่ชน
     - สังเวียนไก่ชน
     - เรื่องราวอื่นๆเกี่ยวกับไก่ชนอีกมากมาย

     ติดตามได้ที่ 
       http://www.kaichonboxing.com     xcepter2016

     • Hero Member
     • *****
     • Posts: 2316
      • View Profile
      สำหรับคนที่เริ่มต้นเลี้ยงไก่ชน สิ่งที่สำคัญรองจากการมีสายพันธุ์ไก่ชนที่ดีนั้น

      

      สำหรับคนที่เริ่มต้นเลี้ยงไก่ชน สิ่งที่สำคัญรองจากการมีสายพันธุ์ไก่ชนที่ดีนั้นการมีโรงเรือนที่ดีด้วย

                 ซึ่งโรงเรือนที่ดีก็จะทำให้เราสามารถคัดแยกสายพันธุ์ได้ดีชัดเจน มีความน่าเชื่อถือและบริหารจัดการได้ดี แต่สำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นเลี้ยงไก่ชน ไก่ชนมีจำนวนไม่มาก หรือการเริ่มต้นใหม่ในอาชีพเลี้ยงไก่ชนเพื่อเป็นอาชีพเสริม การสร้าง “โรงเรือน” ใหญ่โตคงไม่เหมาะ เพราะมันจะได้ไม่คุ้มเสีย เราจะเริ่มต้นจากน้อยไปมากดีกว่าครับ“โรงเรือน” คือระบบจัดการฟาร์มขนาดใหญ่ เหมาะกับไก่จำนวนมากๆ แต่ถ้าทำเล็กๆ ตามวัสดุที่เรามี ก็เรียกว่า “ทำเล้าไก่” หรือ “คอกไก่” จะเหมาะกว่า แต่วันนี้ไก่ชนออนไลน์
                จะขอพูดถึงการสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ชนเชิงพาณิชย์ หรือเลี้ยงไก่ชนขาย
      อันดับแรกสุดสำหรับผู้เลี้ยงไก่ชนคือต้องวางแผนให้ดี เพราะโรงเรือนสำหรับเพาะเลี้ยงไก่ชน หากจัดการระบบได้ดีมีมาตรฐาน ไก่อยู่สุขสบาย การเจริญเติบโตของไก่ก็จะดี อัตราการเจ็บป่วยก็จะลดลงตาม ซึ่งลักษณะโรงเรือน

      สำหรับการเลี้ยงไก่ชนโดยทั่วไปควรมีลักษณะดังนี้

      [list=1]
      • โรงเรือนไก่ชนสามารถป้องกันลม แดด และ ฝนได้ ปัญหาใหญ่ของโรงเรือนหลักๆ ก็คือ ความร้อน โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อน ความร้อนจากแสงแดดจะมีผลกระทบกับไก่ชนโดยตรง ฉะนั้นก่อนที่จะลงมือทำโรงเรือน ต้องคิดคำนึงถึงปัญหานี้ให้ดี สถานที่ตั้งของโรงเรือนควรจะมีร่มไม้ไว้บังแดดในช่วงบ่าย เช่น มีต้นไม้ทางด้านทิศตะวันตก หรือตะวันตกเฉียงใต้ของตัวโรงเรือนไก่ การตั้งโรงเรือนควรตั้งตามแนวทิศตะวันออกตก โดยให้หน้าโรงเรือนอยู่ทางทิศตะวันออก ท้ายโรงเรือนอยู่ทิศตะวันตก[/*]
      • โรงเรือนไก่ชนที่ดี ต้องสามารถป้องกันศัตรูของไก่ชนได้ เช่น แมว งู ตะกวด หนู นกฯ อื่นๆ โดย เฉพาะหมา โรงเรือนต้องมีความแข็งแรง มีรั้ว หรือตาข่ายกันแนวบริเวณของโรงเรือนที่ดี การเลือกใช้วัสดุต่างๆ มาใช้ทำโรงเรือนเราก็ควรจะศึกษาให้ดีด้วย เพราะราคา คุณภาพวัสดุต่างๆ ก็ต่างกันไป เราต้องศึกษาและเลือกให้เหมาะสมครับ[/*]
      • พื้นที่ตั้งโรงเรือนไก่ชน ต้องอยู่ในพื้นที่เหมาะสม น้ำไม่ท่วมขัง อยู่ห่างจากบ้านคนพอสมควร ต้องสามารถทำความสะอาด หรือรักษาความสะอาดได้ง่าย ไม่รกรุงรัง และป้องกันกลิ่นรบกวน[/*]
      • การสร้างโรงเรือนหลายหลัง ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 10 เมตร เพื่อรักษาระบบแวดล้อม สภาพอากาศของบริเวณโรงเรือนให้มีการถ่ายเทและระบายความชื่น[/*]
      • ต้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับไก่ชน เช่น ที่ให้น้ำ ให้อาหาร สุ่มไก่ ที่เก็บไข่ อุปกรณ์ต่างๆ หรือแม้แต่ยาต่างๆ ให้เป็นระบบที่ดี[/*]

      

      - สังคมไก่ชน- หัดเลี้ยงไก่ชน
      - มือใหม่ไก่ชน
      - ทำเนียบไก่ชน
      - สังเวียนไก่ชน
      - เรื่องราวอื่นๆเกี่ยวกับไก่ชนอีกมากมาย

      ติดตามได้ที่ 
        http://www.kaichonboxing.com      Boyzite1011

      • Hero Member
      • *****
      • Posts: 2171
       • View Profile
       สำหรับคนที่เริ่มต้นเลี้ยงไก่ชน สิ่งที่สำคัญรองจากการมีสายพันธุ์ไก่ชนที่ดีนั้น

       

       สำหรับคนที่เริ่มต้นเลี้ยงไก่ชน สิ่งที่สำคัญรองจากการมีสายพันธุ์ไก่ชนที่ดีนั้นการมีโรงเรือนที่ดีด้วย

                  ซึ่งโรงเรือนที่ดีก็จะทำให้เราสามารถคัดแยกสายพันธุ์ได้ดีชัดเจน มีความน่าเชื่อถือและบริหารจัดการได้ดี แต่สำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นเลี้ยงไก่ชน ไก่ชนมีจำนวนไม่มาก หรือการเริ่มต้นใหม่ในอาชีพเลี้ยงไก่ชนเพื่อเป็นอาชีพเสริม การสร้าง “โรงเรือน” ใหญ่โตคงไม่เหมาะ เพราะมันจะได้ไม่คุ้มเสีย เราจะเริ่มต้นจากน้อยไปมากดีกว่าครับ“โรงเรือน” คือระบบจัดการฟาร์มขนาดใหญ่ เหมาะกับไก่จำนวนมากๆ แต่ถ้าทำเล็กๆ ตามวัสดุที่เรามี ก็เรียกว่า “ทำเล้าไก่” หรือ “คอกไก่” จะเหมาะกว่า แต่วันนี้ไก่ชนออนไลน์
                 จะขอพูดถึงการสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ชนเชิงพาณิชย์ หรือเลี้ยงไก่ชนขาย
       อันดับแรกสุดสำหรับผู้เลี้ยงไก่ชนคือต้องวางแผนให้ดี เพราะโรงเรือนสำหรับเพาะเลี้ยงไก่ชน หากจัดการระบบได้ดีมีมาตรฐาน ไก่อยู่สุขสบาย การเจริญเติบโตของไก่ก็จะดี อัตราการเจ็บป่วยก็จะลดลงตาม ซึ่งลักษณะโรงเรือน

       สำหรับการเลี้ยงไก่ชนโดยทั่วไปควรมีลักษณะดังนี้

       [list=1]
       • โรงเรือนไก่ชนสามารถป้องกันลม แดด และ ฝนได้ ปัญหาใหญ่ของโรงเรือนหลักๆ ก็คือ ความร้อน โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อน ความร้อนจากแสงแดดจะมีผลกระทบกับไก่ชนโดยตรง ฉะนั้นก่อนที่จะลงมือทำโรงเรือน ต้องคิดคำนึงถึงปัญหานี้ให้ดี สถานที่ตั้งของโรงเรือนควรจะมีร่มไม้ไว้บังแดดในช่วงบ่าย เช่น มีต้นไม้ทางด้านทิศตะวันตก หรือตะวันตกเฉียงใต้ของตัวโรงเรือนไก่ การตั้งโรงเรือนควรตั้งตามแนวทิศตะวันออกตก โดยให้หน้าโรงเรือนอยู่ทางทิศตะวันออก ท้ายโรงเรือนอยู่ทิศตะวันตก[/*]
       • โรงเรือนไก่ชนที่ดี ต้องสามารถป้องกันศัตรูของไก่ชนได้ เช่น แมว งู ตะกวด หนู นกฯ อื่นๆ โดย เฉพาะหมา โรงเรือนต้องมีความแข็งแรง มีรั้ว หรือตาข่ายกันแนวบริเวณของโรงเรือนที่ดี การเลือกใช้วัสดุต่างๆ มาใช้ทำโรงเรือนเราก็ควรจะศึกษาให้ดีด้วย เพราะราคา คุณภาพวัสดุต่างๆ ก็ต่างกันไป เราต้องศึกษาและเลือกให้เหมาะสมครับ[/*]
       • พื้นที่ตั้งโรงเรือนไก่ชน ต้องอยู่ในพื้นที่เหมาะสม น้ำไม่ท่วมขัง อยู่ห่างจากบ้านคนพอสมควร ต้องสามารถทำความสะอาด หรือรักษาความสะอาดได้ง่าย ไม่รกรุงรัง และป้องกันกลิ่นรบกวน[/*]
       • การสร้างโรงเรือนหลายหลัง ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 10 เมตร เพื่อรักษาระบบแวดล้อม สภาพอากาศของบริเวณโรงเรือนให้มีการถ่ายเทและระบายความชื่น[/*]
       • ต้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับไก่ชน เช่น ที่ให้น้ำ ให้อาหาร สุ่มไก่ ที่เก็บไข่ อุปกรณ์ต่างๆ หรือแม้แต่ยาต่างๆ ให้เป็นระบบที่ดี[/*]

       

       - สังคมไก่ชน- หัดเลี้ยงไก่ชน
       - มือใหม่ไก่ชน
       - ทำเนียบไก่ชน
       - สังเวียนไก่ชน
       - เรื่องราวอื่นๆเกี่ยวกับไก่ชนอีกมากมาย

       ติดตามได้ที่ 
         http://www.kaichonboxing.com       adzposter

       • Hero Member
       • *****
       • Posts: 2250
        • View Profile
       ความสำคัญของแม่ไก่ ไก่ตัวเมีย 

       

       ความสำคัญของแม่ไก่ ไก่ตัวเมีย

       เป็นกลไกสำคัญในการผสมพันธุ์ไก่เมื่อไข่ออกหมดแล้ว ให้นำแม่ไก่ไปอาบน้ำ สระขน ให้สะอาด ฆ่าเหา ฆ่าไรที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวไก่ให้หมด แล้วนำมาถ่ายฆ่าพยาธิบำรุงด้วยอาหารไก่ระยะไข่ เช่นเดียวกับไข่หมดชุดแรก ประมาณ 7 วัน จนกระทั่งเห็นไก่แสดงอาการจะไข่ คือ จะร้องก๊ากๆ หงอนแดง หน้าแดง ก้นขยาย เวลาเอามือแตะท้องจะนอน ก็ให้เอาไปปล่อยอยู่กับตัวผู้ หรือเอาไปให้ตัวผู้ทับ แม่ไก่จะไข่ภายใน 10 วันหลังไข่ชุดที่แล้วเมื่อแม่ไก่หมดชุด ก็ให้เลือกไข่ที่ไม่สมบูรณ์ออก เอาไข่สมบูรณ์ไว้ให้แม่ไก่ฟักเอง ประมาณ 8-10 ฟอง ในขณะที่แม่ไก่ฟักไข่ ต้องเตรียมอาหารและน้ำใส่ยาบำรุง ตั้งไว้ให้กินกินตลอด ระวังอย่าให้ไก่อื่นๆหรือนกกระจอก หมา หมู มาแย่ง อาหารแม่ไก่กิน

       ขณะแม่ไก่ฟัก ควรให้อยู่ในเล้ามิดชิด ปลอดจากยุง และสัตว์ร้ายต่างๆ มีข้าว มีน้ำ มีอาหารบำรุง อยู่ในเล้าที่ให้ไก่อื่นมาแย่งกินไม่ได้ แม่ไก่ส่วนมากจะลงมากินอาหารวันละ 1-2 ครั้ง เช้าประมาณ 10 โมง และบ่ายประมาณ 2 โมง อย่าปล่อยให้แม่ไก่ที่กำลังกกไข่ไปหาอาหารกินเองและอย่าให้แม่ไก่ลงไปย่ำโคลนตมจะทำให้ไก่เลอะโคลนและทำให้ฟักไม่ออก
       เมื่อแม่ไก่กกไข่ ได้ประมาณ 7-14 วัน ต้องทำการตรวจไข่ ถ้าไข่ฟองไหนเป็นไข่ข้าวหรือตามโคมให้เอาออก ที่รองรังของแม่ไก่ฟักนั้น ให้เอาใบตระไคร้หอมใบยาสูบ ใบยูคาลิปตัส รองก้นรังไข่ แล้วใช้หญ้าหรือฟางข้าวรองทับอีกครั้ง จะไม่เกิดไรหรือป้องกันไรในรังไข่ หรือใช้ “เชฟวิน 85” ห่อกระดาษพับรองไว้ก้นรังไข่ ไร เหา เห็บ จะหนีไปหมด

       เมื่อแม่ไก่ฟักลูกเจี๊ยบออกมา แม่ไก่จะหวงลูกมาก ระวังอย่าให้แม่ไก่ตีกัน เพราะนอกจากแม่ไก่จะโทรมและบาดเจ็บแล้วอาจจะทำให้ลูกไก่โดนลูกหลงตายด้วย การทำให้แม่ไก่ตีกันให้ยอมแพ้กันนั้น ให้จับแม่ไก่ตัวที่ต้องการให้แพ้แยกจากลูกออกมา  แล้วนำมาโยนใส่แม่ไก่ตัวที่ต้องการให้ชนะ แม่ไก่ตัวที่ชนะจะตีแม่ไก่ตัวที่โยนใส่ แม่ไก่ตัวที่ถูกโยนเข้าไป จะถูกตีและตกใจ ประกอบกับห่วงลูกที่ร้องรออยู่ จะวิ่งหนีไปหาลูก และจะยอมแพ้ไม่สู้ตัวที่อยากให้ชนะซึ่งต้องทำซ้ำๆกันสัก 3-4 ครั้ง ให้แน่ใจว่าไม่ยอมสู้แล้วจึงพอ
       เมื่อแม่ไก่เลี้ยงลูกได้พอสมควรแล้ว เช่น 7 วัน 14 วัน 30 วัน ตามแต่ที่เราต้องการให้แยกลูกไก่ออกจากแม่ไก่ ให้ไปอยู่ไกลๆอีกทีหนึ่ง ที่ไม่ได้ยินเสียงกันหรือเห็นกัน เราต้องเลี้ยงดูลูกไก่เอง และนำแม่ไก่ไปบำรุงเพื่อให้ไข่ต่อ ในช่วงนี้ควรให้แม่ไก่ฟักเอง 1 ครั้ง ใช้เครื่องฟักหรือแม่ไก่อื่น 1 ครั้ง สลับกันไป แม่ไก่จะได้สมบูรณ์ไม่ทรุดโทรม ไม่ควรให้แม่ไก่ไข่ติดๆ กันโดยไม่ฟักไข่เกิน 2 ครั้ง เพราะจะทิ้งนิสัยฟักไข่ ซึ่งเมื่อต้องการให้ฟักก็มักจะทิ้งรังไข่ไม่ยอมฟักไข่ ทำให้ไข่เสียหายได้

       เเหล่งที่มา:เซียนไก่


       

       - สังคมไก่ชน- หัดเลี้ยงไก่ชน
       - มือใหม่ไก่ชน
       - ทำเนียบไก่ชน
       - สังเวียนไก่ชน
       - เรื่องราวอื่นๆเกี่ยวกับไก่ชนอีกมากมาย

       ติดตามได้ที่ 
         http://www.kaichonboxing.com       adzposter

       • Hero Member
       • *****
       • Posts: 2250
        • View Profile
       ความสำคัญของแม่ไก่ ไก่ตัวเมีย 

       

       ความสำคัญของแม่ไก่ ไก่ตัวเมีย

       เป็นกลไกสำคัญในการผสมพันธุ์ไก่เมื่อไข่ออกหมดแล้ว ให้นำแม่ไก่ไปอาบน้ำ สระขน ให้สะอาด ฆ่าเหา ฆ่าไรที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวไก่ให้หมด แล้วนำมาถ่ายฆ่าพยาธิบำรุงด้วยอาหารไก่ระยะไข่ เช่นเดียวกับไข่หมดชุดแรก ประมาณ 7 วัน จนกระทั่งเห็นไก่แสดงอาการจะไข่ คือ จะร้องก๊ากๆ หงอนแดง หน้าแดง ก้นขยาย เวลาเอามือแตะท้องจะนอน ก็ให้เอาไปปล่อยอยู่กับตัวผู้ หรือเอาไปให้ตัวผู้ทับ แม่ไก่จะไข่ภายใน 10 วันหลังไข่ชุดที่แล้วเมื่อแม่ไก่หมดชุด ก็ให้เลือกไข่ที่ไม่สมบูรณ์ออก เอาไข่สมบูรณ์ไว้ให้แม่ไก่ฟักเอง ประมาณ 8-10 ฟอง ในขณะที่แม่ไก่ฟักไข่ ต้องเตรียมอาหารและน้ำใส่ยาบำรุง ตั้งไว้ให้กินกินตลอด ระวังอย่าให้ไก่อื่นๆหรือนกกระจอก หมา หมู มาแย่ง อาหารแม่ไก่กิน

       ขณะแม่ไก่ฟัก ควรให้อยู่ในเล้ามิดชิด ปลอดจากยุง และสัตว์ร้ายต่างๆ มีข้าว มีน้ำ มีอาหารบำรุง อยู่ในเล้าที่ให้ไก่อื่นมาแย่งกินไม่ได้ แม่ไก่ส่วนมากจะลงมากินอาหารวันละ 1-2 ครั้ง เช้าประมาณ 10 โมง และบ่ายประมาณ 2 โมง อย่าปล่อยให้แม่ไก่ที่กำลังกกไข่ไปหาอาหารกินเองและอย่าให้แม่ไก่ลงไปย่ำโคลนตมจะทำให้ไก่เลอะโคลนและทำให้ฟักไม่ออก
       เมื่อแม่ไก่กกไข่ ได้ประมาณ 7-14 วัน ต้องทำการตรวจไข่ ถ้าไข่ฟองไหนเป็นไข่ข้าวหรือตามโคมให้เอาออก ที่รองรังของแม่ไก่ฟักนั้น ให้เอาใบตระไคร้หอมใบยาสูบ ใบยูคาลิปตัส รองก้นรังไข่ แล้วใช้หญ้าหรือฟางข้าวรองทับอีกครั้ง จะไม่เกิดไรหรือป้องกันไรในรังไข่ หรือใช้ “เชฟวิน 85” ห่อกระดาษพับรองไว้ก้นรังไข่ ไร เหา เห็บ จะหนีไปหมด

       เมื่อแม่ไก่ฟักลูกเจี๊ยบออกมา แม่ไก่จะหวงลูกมาก ระวังอย่าให้แม่ไก่ตีกัน เพราะนอกจากแม่ไก่จะโทรมและบาดเจ็บแล้วอาจจะทำให้ลูกไก่โดนลูกหลงตายด้วย การทำให้แม่ไก่ตีกันให้ยอมแพ้กันนั้น ให้จับแม่ไก่ตัวที่ต้องการให้แพ้แยกจากลูกออกมา  แล้วนำมาโยนใส่แม่ไก่ตัวที่ต้องการให้ชนะ แม่ไก่ตัวที่ชนะจะตีแม่ไก่ตัวที่โยนใส่ แม่ไก่ตัวที่ถูกโยนเข้าไป จะถูกตีและตกใจ ประกอบกับห่วงลูกที่ร้องรออยู่ จะวิ่งหนีไปหาลูก และจะยอมแพ้ไม่สู้ตัวที่อยากให้ชนะซึ่งต้องทำซ้ำๆกันสัก 3-4 ครั้ง ให้แน่ใจว่าไม่ยอมสู้แล้วจึงพอ
       เมื่อแม่ไก่เลี้ยงลูกได้พอสมควรแล้ว เช่น 7 วัน 14 วัน 30 วัน ตามแต่ที่เราต้องการให้แยกลูกไก่ออกจากแม่ไก่ ให้ไปอยู่ไกลๆอีกทีหนึ่ง ที่ไม่ได้ยินเสียงกันหรือเห็นกัน เราต้องเลี้ยงดูลูกไก่เอง และนำแม่ไก่ไปบำรุงเพื่อให้ไข่ต่อ ในช่วงนี้ควรให้แม่ไก่ฟักเอง 1 ครั้ง ใช้เครื่องฟักหรือแม่ไก่อื่น 1 ครั้ง สลับกันไป แม่ไก่จะได้สมบูรณ์ไม่ทรุดโทรม ไม่ควรให้แม่ไก่ไข่ติดๆ กันโดยไม่ฟักไข่เกิน 2 ครั้ง เพราะจะทิ้งนิสัยฟักไข่ ซึ่งเมื่อต้องการให้ฟักก็มักจะทิ้งรังไข่ไม่ยอมฟักไข่ ทำให้ไข่เสียหายได้

       เเหล่งที่มา:เซียนไก่


       

       - สังคมไก่ชน- หัดเลี้ยงไก่ชน
       - มือใหม่ไก่ชน
       - ทำเนียบไก่ชน
       - สังเวียนไก่ชน
       - เรื่องราวอื่นๆเกี่ยวกับไก่ชนอีกมากมาย

       ติดตามได้ที่ 
         http://www.kaichonboxing.com