ผู้เขียน หัวข้อ: รับเขียนแบบโกดัง โรงงาน โครงหลังคา ทำเป็น 3D อาคารต่างๆ ถูกต้องตามข้อบังคับที่เก  (อ่าน 29 ครั้ง)

komgrit1989

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 6522
    • ดูรายละเอียด
รับวาดแบบและดีไซน์ตกแต่ง  โครงหลังคาและก็โครงหลังแบบไม่มี Truss โกดัง รับเขียนแบบโรงงาน
แปลนโครงสร้าง
ความยั่งยืนแข็งแรงของตึก ผู้จะรับผิดชอบโดยตรงสำหรับในการดีไซน์เป็น วิศวกรโครงสร้าง เริ่มตั้งแต่ส่วนต่ำสุดหรือด้านล่างสุดคือ รากฐาน เสา คาน บันได พื้น ฝาผนัง และไปหมดที่ส่วนที่อยู่สูงสุดเป็น หลังคาเป็นลำดับ การใคร่ครวญออกแบบแบบแปลนองค์ประกอบ จะใคร่ครวญงานทางสถาปัตยกรรม เป็นต้นว่า แปลนพื้นหรืแผนผังพื้นเป็นหลัก
ความหมายของแบบแปลนส่วนประกอบ
แบบแปลนองค์ประกอบหรือแผนผังส่วนประกอบ หมายถึง แบบรูปในแนวขนานหรือแนวนอน มีลักษณะเป็นภาพ 2 มิติ (กว้างกับยาว) ที่แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับรูปร่าง พื้นที่ รวมทั้งตำแหน่งการจัดวางส่วนประกอบส่วนประกอบ แบ่งเป็นส่วนๆที่มีความสำพันธ์เชื่อมโยงกับแปลนพื้นหรือแผนผังพื้น จากส่วนที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาบนดินไปสิ้นสุดที่โครงหลังคาตามลำดับ ด้วยการใช้เครื่องหมาย เส้น ตัวย่อ จำนวน รวมทั้งอัตราส่วนประกอบกันเพื่อสื่อความหมาย
โครงสร้างใต้ดิน
โครงสร้างใต้ดิน (Sub structure)หมายถึงโครงสร้างข้างล่างของตึกที่ฝังจมอยู่ใต้ดิน หรือวางสัมผัสกับพื้นดินเป็นส่วนมาก เป็นองค์ประกอบที่รับน้ำหนักโครงสร้างเหนือดินของอาคาร ดังเช่น รากฐานรวมทั้งเสาเสา มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. รากฐาน (Footing)เป็นองค์ประกอบส่วนที่อยู่ข้างล่างสุดของอาคาร เพื่อถ่ายหรือกระจายน้ำหนักขั้นตอนสุดท้ายลงสู่ดินใต้โครงสร้างรองรับ ฐานรากยังแบ่งย่อยออกเป็น 2 ชนิดหมายถึงฐานรากแผ่รวมทั้งโครงสร้างรองรับเข็มเป็นต้น
2. เสาเสาหลัก (Ground Column)เป็นเสาสั้นส่วนที่อยู่ข้างล่างสุด ระหว่างรากฐานกับคาน โดยปกติเสาตอหม้อจะจมอยู่ใต้ดิน ปฏิบัติภารกิจรับแรงอัดหรือน้ำหนักในทางตรง แล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่ฐานรากรวมทั้งเสาเข็ม
โครงสร้างเหนือดิน
โครงสร้างเหนือดิน (Super Structure)เป็นส่วนประกอบที่วางอยู่บนดินเป็นส่วนมาก เป็นองค์ประกอบที่รับน้ำหนักเบื้องต้น ยกตัวอย่างเช่น น้ำหนักแน่นอนหรือหรือน้ำหนักของโครงสร้าง แล้วก็น้ำหนักบรรทุก แล้วจึงถ่ายน้ำหนักลงสู่โครงสร้างใต้ดินต่อไป ได้แก่ เสา คาน พื้น บันไดแล้วก็โครงหลังคา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เสา (Column) คือ องค์ประกอบที่วางแนวตั้ง รับน้ำหนักต่อจากคาน แล้งก็เลยถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาเสา
2. คาน (Beam)เป็นองค์ประกอบที่วางแนวระดับ รับน้ำหนักจากผนัง พื้น โครงหลังคา แล้วก็บันได แล้วจึงถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาและยึดตรึงเสาให้มั่นคง คานแบ่งได้ 3 จำพวก ดังเช่นว่า คานหลัก คานรอง แล้วก็คานยื่นฯลฯ คานแบ่งตามตำแหน่งที่ตั้งได้ดังต่อไปนี้
2.1 คานคอดิน (Ground Beam)เป็นคานส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดของโครงสร้างปฏิบัติหน้าที่ยึดตีนเสาให้มั่นคง
2.2 คานทั่วๆไป (Beam)เป็นคานที่อยู่ระหว่างคานคอดินกับคานหลังคา
2.3 คานหลังคา (Roof Beam)หมายถึงคานที่อยู่ข้างบนสุดขององค์ประกอบ ปฏิบัติภารกิจรับโครงหลังคาและยึดหัวเสาให้มั่นคง
3. พื้น (Slab)หมายถึงโครงสร้างพื้นคอนกรีต วางในแนวราบ รับน้ำหนักบรรทุกโดยตรงแล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่คาน หรือดินรองรับใต้ พื้น พื้นแบ่งตามลักษณะการรับน้ำหนักออกเป็น 3 ประเภท ดังเช่นว่า พื้นคอนกรีตวางบนดิน (ถนนหนทางคอนกรีตและพื้นด้านล่างสุดของอาคาร) พื้นคอนกรีตวางบนคาน และพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปฯลฯ
4. บันได (Stair)หมายถึงโครงสร้างที่พิงในแนวเฉมีขั้นบันไดสำหรับเป็นทางเดินที่ต่างระดับกัน แต่หากเป็นทางสำหรับรถยนต์และก็ล้อเข็น เรียกว่า ทางลาด (Ramp) แบ่งตามลักษณะการรับน้ำหนักออกเป็น 2 ประเภทดังเช่นว่า บันไดแบบวางบนดินและแบบวางบนคาน
5. หลังคา (Roof) คือ องค์ประกอบส่วนที่อยู่เหนือสุดของตึก ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันแสงแดด ลม ฝน หิมะ ฝุ่น และก็ความชุ่มชื้น หลังคาบางจำพวกทำหน้าที่เป็นผนังในตัว และก็บางชนิดสามารถขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้ ทรงหลังคามีหลากหลายชนิด ได้แก่ หลังคาเพิง หลังคาจั่ว หลังคาปั้นหยา หลังคาจั่วผสมปั้นหยา หลังคาทรงไทย หลังคาโดม หลังคาโค้ง แล้วก็หลังคาแบน ฯลฯ
ส่วนประกอบของแปลนโครงสร้าง
การเขียนแปลนองค์ประกอบ มีลักษณะการเขียนเหมือนการเขียนแบบแปลนพื้นที่เริ่มจากชั้นที่อยู่น้อยที่สุด ถ้าหากมีชั้นใต้ดินก็จะเป็นชั้นที่อยู่ต่ำสุด ขึ้นไปหาชั้นที่อยู่สูงสุด และไปสิ้นสุดที่โครงหลังคา เป็นลำดับ องค์ประกอบแบบแปลนส่วนประกอบเบื้องต้น มีดังนี้
1.แบบแปลนโครงสร้างรองรับแล้วก็เสาตอหม้อเป็นแบบที่แสดงตำแหน่งรูปร่างของรากฐาน และเสาเสาหลัก รวมทั้งตำแหน่งเสาเข็ม (ถ้าหากมี) โดยใช้เครื่องหมายคำย่อแล้วก็หมายเลขกำกับ อาทิเช่น F1,F2,F3…….GC1,GC2,GC3……..เป็นต้น
2. แบบแปลนคานคอดิน เสา รวมทั้งพื้นด้านล่าง คือ แบบที่แสดงตำแหน่งคานคอดิน เสา รวมทั้ง พื้นคอนกรีตวางบนดินโดยใช้สัญลักษณ์คำย่อ แล้วก็หมายเลขดูแล ได้แก่ GB1,GB2…….C1,C2,C3…….GS1,GS2,GS3…….เป็นต้น
3. แปลนคานและก็พื้นชั้นทั่วไป คือ แบบที่แสดงตำแหน่งคาน เสา พื้นคอนกรีตวางบนคาน พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป แล้วก็พื้นไม้วางบประมาณนตงไม้ชนิดต่างๆโดยใช้ตัวย่อและหมายเลขกำกับ อย่างเช่น B1,B2,B3…..C1,C2,C3………S1,S2,S3…….(พื้นวางบนคาน) รวมทั้ง PS1,PS2…….(พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป) เป็นต้น
4. แปลนโครงหลังคา คือ แบบที่แสดงตำแหน่งคานหลังคาและองค์ประกอบที่วางพาดบนคานหลังคา อาทิเช่น โครงจันทันเอกหรือโครงถัก (Truss อักษรย่อ T) จันทันปิดบัง อกไก่ แป สันตะเข้ และตะเข้ราง (รางน้ำ) สามารถแบ่งแยกเขียนออกเป็น 2 ตอนหมายถึงเขียนเฉพาะแปลนคานหลังคา และก็เขียนแบบแปลนโครงหลังคาจะก่อให้อ่านแบบได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นข้อควรจำ สำหรับเพื่อการเขียนแบบส่วนประกอบที่พักและก็อาคารขนาดเล็ก ในกรณีที่ไม่มีโครงสร้างรองรับเข็ม ยกตัวอย่างเช่น การเขียนแปลนส่วนประกอบในข้อ 1 และข้อ 2 จะเขียนรวมไว้ร่วมกันเป็นแบบแปลนเดียวก็ได้ เรียกชื่อใหม่ว่า แบบแปลนฐานราก เสา คานคอดิน แล้วก็พื้นฯลฯ
 
ผลงานบางส่วนของทางลูกค้า


แบบโรงงานผลิตเบเกอรี่ ขนาด 1,200 ตร.ม.กฎหมายที่เกี่ยวพันกับการเขียนแบบแปลนส่วนประกอบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวโยงอย่างเช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522 มีดังนี้
1. การเขียนแบบแปลนโครงสร้างจำต้องเขียนแสดงให้ครบทุกชั้นเรียงเป็นลำดับจากข้างล่างสุดไปจบที่อยู่สูงสุด (โครงหลังคา)
2. มาตราส่วนที่เขียนใช้แบบแปลนโครงสร้างต้องเป็นมาตราส่วนเดียวกันกับแปลนพื้น ดังเช่น แปลนพื้นเขียนด้วยมาตราส่วน 1:100 แปลนโครงสร้างก็จำเป็นต้องเขียนด้วยอัตราส่วน 1:100 เช่นเดียวกัน
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเขียนแปลนส่วนประกอบ
1. การจัดวางรูปแบบแปลนองค์ประกอบ ต้องจัดวางในลักษณะเดียวกันกับแบบแปลนพื้น
2. ส่วนที่เป็นช่องบันได ไม่ต้องเขียนเป็นแปลนบันได แม้กระนั้นให้เขียนเป็นเส้นทแยงมุมทับลงไป แล้วเขียนคำว่า ช่องบันได ทับจุดตัดเส้นทแยงมุมดังที่กล่าวถึงแล้ว แล้วก็ช่องเปิดอื่นๆดังเช่น ช่องลิฟต์ และช่องท่อ เป็นต้น
3. การเขียนอักษรย่อพื้นห้องลงในแบบแปลนส่วนประกอบ ต้องจัดให้ได้กลางพื้นที่ห้อง ถ้าเป็นหลักคอนกรีตสำเร็จรูป จะต้องแสดงทิศทางการวางพิงบนคาน
4. ตำแหน่งหน้าตัดเสาคอนกรีตในแปลนองค์ประกอบ ให้ระบายดำทึบเต็มหน้าตัดเสานอกจากกรณีเสาอยู่ใต้คาน (เสาไม่ได้โด่ทะลุหลังคาน) ให้เขียนเป็นรูปหน้าตัดเสาแล้วเขียนเป็นเส้นทแยงมุมทับหน้าตัดเสานั้น ไม่ว่าเสาสี่เหลี่ยมหรือเสากลม
5. การเขียนแบ่งระยะห่างของแปในแบบแปลนโครงหลังคาจั่วและก็ปั้นหยา สำหรับช่างเขียนแบบที่ด้อยประสบการณ์ จะใช้วิธีวัดระยะห่างจริงลงในแบบโดยตรง โดยมีความรู้สึกว่าราวกับการวัดระยะในแนวขนาน นับได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ตรงกับความจริง กล่าวคือ ตามที่เป็นจริงความยาวจันทันเป็นระยะในแนวเฉ จะก่อให้แบบมีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับปริมาณแปในแปลนโครงหลังคากับแบบรูปตัดที่มีจำนวนแปแตกต่างกัน ที่ถูกต้องจะต้องเขียนเส้นร่างจำลองเป็นรูปตัดทับบนแบบแปลนแสดงมุมหลังคาราวกับรูปตัด แล้งจึงวัดระยะวางตำแหน่งแปเอียงตามความเอียงจันทันจากตีนชายคาขึ้นไปจบที่สันหลังคา ถัดจากนั้นให้เขียนเป็นเส้นฉายลงมาสู่แปลนหลังคาเป็นลำดับ
6. การเขียนตะเข้สันรวมทั้งจระเข้รางในแปลนโครงหลังคา มุมเฉของจระเข้สัน ตะเข้ราง ควรเป็นมุมเฉ 45 องศา แค่นั้น ปัจจัยเพราะเหตุว่าหากเป็นมุมเฉียงอื่นที่มากหรือน้อยกว่านี้ จะมีผลให้หัวของแปที่มาบรรจบกันตรงตะเข้สันและจระเข้รางแตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณแถวแต่ละด้านของหลังคาจะไม่เท่ากัน
7. การเขียนชื่อคานที่วางทับซ้อนในแนวเดียวกัน ดังเช่นว่า คานข้างบนอยู่แนวเดียวกับคานชานพักบันได หรือคานชานพักบันไดอยู่แนวเดียวกับคานด้านล่าง หรืออกไก่คอนกรีตอยู่แนวเดียวกับคานหลังคาให้เขียนเครื่องหมายทับ (/) ลงไป ให้คานที่อยู่ต่ำลงมากยิ่งกว่าอยู่ข้างหลังเครื่องหมาย อย่างเช่น B1/GB1 แสดงว่า คาน B1 อยู่ข้างบนคาน GB1 ฯลฯ ในกรณีมีคานอีกตัวอยู่ต่ำกว่าคานทั้งผอง ให้เขียนสัญลักษณ์ทับหน้าเลขคานสิ่งเดียว แบบอย่าง เช่น เขียนว่า /GB2 อยู่ต่ำกว่าคานทั้งปวง
 
-รับวาดแบบรวมทั้งออกแบบอาคารโกดัง, โรงงาน ขนาดเล็กจนกระทั่งขนาดใหญ่ -รับเขียนแบบและออกแบบอาคารสำนักงาน, อาคารสูง -รับเขียนแบบและก็ออกแบบบ้านพักอาศัย ชั้น2 -รับวาดแบบรวมทั้งดีไซน์ที่อยู่อาศัย ชั้น1 -รับเขียนแบบและออกแบบตกแต่ง ห้องพักอาศัย, อาคารสำนักงาน, ร้านค้าในห้าง -รับออกแบบภาพนำเสนอแผนการ(3D) Perspective -รับแกะแบบแปลน, แบบบ้าน แล้วก็อื่นๆเป็นต้นว่า 3D ทำเป็น Drawing หรือ Drawing ทำเป็น 3D -รับคำนวที่องค์ประกอบบ้าน, อาคารต่างๆ, คลังสินค้า, โรงงาน -รับเลียนแบบแบบแปลนเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง(BOQ) #รับเขียนแบบโรงงาน
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
TEL: 063-4182014   คุณประพันธ์
Email: bichunmoo999@gmail.com
LINE ID: kenchiro9999
Tags : รับเขียนแบบโรงงาน,เขียนแบบโรงงาน,รับจ้างเขียนแบบ