Author Topic: รับทำบัญชีราคาถูกมาก 1000 บ./ด. โทร.095-7528323 รับจดทะเบียนบริษัท ห้าง ร้าน  (Read 873 times)

producedd

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9602
  • View Profile
รับทำบัญชีราคาถูกมาก เริ่มต้น 1,000 บ./เดือน

รับจดทะเบียนบริษัท ห้าง ร้าน

ติดต่อ คุณสุภาภรณ์ โทร 095-7528323

Id line : j3238624รับทำบัญชีราคาถูก **

เดือนละ  1,000  บาท  (บิลซื้อ+บิลขาย+บิลค่าใช้จ่าย)

โทร : ( 086 ) 358-0398  ,  ( 095 )  752-8323   

หรือ โทร:  (02) 682-1551  ,  Line  ID  :   j3238624รับทำบัญชีอิสระ

บริการรับทำบัญชีราคาถูก เดือนละ  1,000  บาท

โทร : ( 086 ) 358-0398 , ( 095 )  752-8323

หรือ โทร. (02) 682-1551 , Line ID :  j3238624


เราคือผู้ทำบัญชี   Freelance  ที่รับทำบัญชี  ยื่นแบบภาษี 

แบบประกันสังคมรายเดือนและปิดงบการเงินประจำปี

พร้อมนำส่งงบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งการรับงานออกเป็น  2  รูปแบบ


1)เข้าปฎิบัติงานที่บริษัทฯลูกค้าอย่างน้อย  1  วันต่อเดือน 

( ราคาเริ่มต้น 2,000 บาทต่อเดือน ) โดย

 - จัดทำแบบภาษีและประกันสังคม งบกำไร (ขาดทุน)

รายเดือน  ปิดงบการเงินประจำปีพร้อมนำส่งงบ

 - จำนวนวันที่เข้าปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับข้อตกลง 

โดยพิจารณาจากจำนวนเอกสารและความยากง่าย

2)รับเอกสารกลับมาทำที่บ้าน   

ด้วยราคาเริ่มต้นที่  1,000  บาทต่อเดือน  โดย

 - จัดทำแบบภาษีและประกันสังคมรายเดือน 

ปิดงบการเงินประจำปีพร้อมนำส่งงบ

 - อัตราค่าบริการคิดตามจำนวนเอกสารและความยากง่ายของงาน

***  ปัจจุบันเรามีลูกค้ากลุ่มธุรกิจผลิตเสื้อผ้า 

ผลิตของเด็กเล่น  ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกและธุรกิจให้บริการ
                                       
พิเศษ :  บริการปิดงบการเงินย้อนหลัง .....

กรณียังไม่มีรายการซื้อ - ขาย

ค่าจัดทำบัญชีพร้อมยื่นงบการเงินประจำปี


เหมาจ่าย   8,000  บาทต่อปี

*** อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าภาษี 

เงินเพิ่ม เบี้ยปรับและค่าจัดทำบัญชีสต็อคสินค้า3.) รับจดทะเบียนบริษัท ห้าง ร้าน

ติดต่อ คุณสุภาภรณ์ โทร 095-7528323

Id line : j3238624หากท่านสนใจ กรุณาติอต่อกลับเบอร์โทร


โทร : ( 086 ) 358-0398  ,  ( 095 )  752-8323   

หรือ โทร: (02) 682-1551 ,  Line  ID  :  j3238624

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวสุภาภรณ์  ณรงค์ทัพซ้าย

(  แผนกบริการลูกค้า )

หมายเหตุ :

บริษัทจำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น

ตามกฏหมายไทย  มีหน้าที่ต้องจัดทำและนำส่งงบการเงินประจำปี

ต่อกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 150 วัน

หรือภายใน 5 เดือนนับจากวันสิ้นรอบบัญชี 

แม้ว่าจะยังไม่เกิดรายได้หรือค่าใช้จ่ายใดๆก็ตาม 

( นิติบุคคคลส่วนใหญ่จะสิ้นรอบบัญชี ณ. 31 ธันวาคม ของทุกปี )

ซึ่งหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว  นิติบุคคลนั้น

จะมีโทษปรับล่าช้าจากกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หรือหมายเรียก-หมายจับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เพื่อเปรียบเทียบค่าปรับหรือดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป.
รับทำบัญชี , รับทำบัญชีราคาถูก , รับทำบัญชีอิสระ , รับจดทะเบียนบริษัท

producedd

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9602
  • View Profile

producedd

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9602
  • View Profile

producedd

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9602
  • View Profile

producedd

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9602
  • View Profile

producedd

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9602
  • View Profile

producedd

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9602
  • View Profile

producedd

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9602
  • View Profile

producedd

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9602
  • View Profile

producedd

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9602
  • View Profile

producedd

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9602
  • View Profile

producedd

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9602
  • View Profile

producedd

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9602
  • View Profile

producedd

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9602
  • View Profile

producedd

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9602
  • View Profile