Registration Agreement

ไม่อนุญาตให้ลงเนื้อหาชักชวนเล่นการพนัน คาสิโน พนันบอล และขายสินค้าผิดกฏหมายทุกชนิด หากพบเจอโพสต์ที่เข้าข่าย ทีมงานจะแจ้งเลข IP ของผู้โพสต์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หวังเป็นอยางยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน